Фактури и формуляри

Рекламна агенция Варна Формуляр, факрута

Рекламна агенция Ню Арт предлага дизайн на първични и вторични счетоводни документи, който е съобразен с установените стандарти и изисквания. В зависимост от предпочитанията на клиентите, документите могат да бъдат изготвени на офсетова хартия или в кочани на химизирана хартия.

Съвременният документооборот все още не предполага преминаването изцяло към електронен вариант, така че хартиените официални документи все още широко се използват във фирмената дейност.