Менюта

Рекламна агенция Варна меню

Рекламна агенция Ню Арт ще ви помогне за създаването на идеално меню за вашето заведение. Меню, което ще задържа погледа на клиентите ви и ще изпълнява функциите си дълго време, благодарение на своята качествена и прецизна изработка.

Менюто е един от най-важните елементи на всяко заведение, затова то трябва да е удобно за използване, информативно и атрактивно.

Ще ви помогнем в избора на основните аспекти: дали менюто да бъде с хоризонтално или вертикално разположение; и каква хартия, шрифтове и размер трябва да бъдат използвани, за да се отрази визията на заведението.

Рекламна агенция Ню Арт предлага изработка на различни видове менюта:

  • Меню каталог;
  • Меню флаер;
  • Меню дипляна (листовка);
  • Меню плакат.